Успех

Създадени клубове по интереси: „Екология и устойчиво развитие”, „Математика”, „астрономия” и „Семиотика”, „Химия”, „Моден и текстилен дизайн”, „Българските народни танци – извор на красота и духовност”, „Инициатива за здраве”.

header-text

 

  • „Устойчиво училищно развитие чрез разширяване на извънкласните форми на обучение"
       Европейски социален фонд, оперативна програма „Развитие на
       човешките  ресурси”; 01.10.2009 г. – 30.09.2010 г.

Създадени клубове по интереси: „Екология и устойчиво развитие”, „Математика”, „астрономия” и „Семиотика”, „Химия”, „Моден и текстилен дизайн”, „Българските народни танци – извор на красота и духовност”, „Инициатива за здраве”.

В проекта са предвидени отпечатване на „Наръчник по екологичен мониторинг”, участия в национални и международни състезания и конкурси.