Ръководство и административен екип

Елена Стоилова – Директор

Даниела Дърманска – Заместник-директор „Учебна дейност”

        Михаела Владимирова - Заместник - директор "Учебна дейност и приобщаващо образование"

Лилия Механджийска – Училищен психолог

Камен Котев – Ръководител направление ИКТ

        Мая Ангелова - Експерт  програми и проекти

        Биляна Йорданова – Ръководител направление ИКТ

Силвия Кумитска – Главен счетоводител

Христина Божилова – Технически сътрудник

        Соня Таскова – Касиер - домакин