Open menu

ПМГ - иновативно училище

На 10 и 11 ноември 2022 г. учениците от Х а клас взеха участие в Международна конференция "Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен училищен подход", която се проведе в град Пловдив.
Под менторската подкрепа на своите учители Силвия Георгиева /Химия и опазване на околната среда/, Силвия Петрова /Биология и здравно образование/, Диана Мечкова /ИТ/, Жасмина Мицова /История и цивилизации/ те представиха открит урок - работилница на тема “Горски пожари и симулация на огън”.

 

Интердисциплинарният урок бе разработен по проекта Skills for innovation (Умения за иновации), по който ПМГ “Проф. Ем. Иванов” - Кюстендил работи съвместно с технологичния гигант INTEL и Център за творческо обучение.
Пред препълнената зала в Дом на културата “Борис Христов” нашият екип от учители и ученици представи поредния проект, по който работи съвместно. Акцент в урока е прилагането на компетентностен подход в процеса на обучение - интегрирано междупредметно взаимодействие, практическа насоченост, сътрудничество, прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене.

 

След това учениците имаха възможност да разгледат града на мозайките - Пловдив. Посетиха епископската базилика на Филипопол, Стария Пловдив и Античния театър. Екскурзовод на групата беше г-жа Жасмина Мицова - учител по история и цивилизации и класен ръководител на Х а клас.
Незабравими остават великолепните емоции от преживяването, от което споделяме някои моменти:

IMG
konferencia-
konferencia-
konferencia-
konferencia-
konferencia-
konferencia-

На 21 октомври 2022 година в зала 3 на НДК се проведе национален форум “Училищата с иновации за бъдещето”, организиран от МОН. На официална церемония бяха наградени 36 иновативни учители от цялата страна. Сред тях е Силвия Георгиева, старши учител по химия и опазване на околната среда в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в град Кюстендил.

 

„Мисията на училището е да бъде прозорец към бъдещето. Учителите иноватори са онези смели хора, които търсят начини да предизвикат интерес у децата, да оставят у тях трайното усещане, че могат да бъдат откриватели и изследователи, и да бъдат подготвени за онова неизвестно бъдеще, пълно с предизвикателства“, заяви министър Сашо Пенов в приветствието си до участниците във форума. “Бъдете здрави и продължавайте да не сте само учители, но и творци, и вдъхновители“, пожела той на учителите от иновативните училища в страната.

forum-
forum-
forum-

В синхрон с началото на учебната 2022/2023 година и поддържане на иновативността на гимназията, бе основан танцов клуб, който ще има важна роля в нашето развитие, като ще представя магията на българския танцов фолклор и Кюстендилския регион на културни мероприятия из страната ни, както и по фолклорни фестивал, конкурси и форуми.
Клубът е основан по националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ с направление „Изкуства и категория „Танцово изкуство“, като програмата има за цел да засили интереса на учениците за участие в групи по изкуства и за изяви в областта на танцовото изкуство, да насърчи работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците, да повиши танцовата и музикалната култура на подрастващите и да насърчи съхранението и утвърждаването на културните ценности.
В клуба участват танцьори от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ град Кюстендил от VIII до XII клас, като през учебната година ще представят училището по културни фолклорни фестивали и форуми и ще представят изученото през периода на организирани от училището мероприятия.
Всеки член на клуба притежава собствено репетиционно облекло, осигурено с финансовата подкрепа на програмата, а фолклорни костюми ще бъдат осигурени от ръководството на училището и ръководството на Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие – Кюстендил“.
За осъществяването на проекта е поканен хореограф – педагог, външен специалист – Маестро Академик Васил Василев – ръководител и хореограф на Представителен фолклорен ансамбъл „Родолюбие – Кюстендил“, представящ българския фолклор по Световни, Балкански, Регионални и Национални шампионати, както и фолклорни фестивали и конкурси.

pastra-
pastra-
pastra-
pastra-
pastra-
pastra-
pastra-

Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ е Иновативно училище и в центъра на нашата иновация са развитието на уменията в общността – социални и емоционални компетентности, т.е. умения на хората на 21 век, които са в основата на самоактуализиращата се личност. Новите реалности и световни тенденции изискват нов прочит и разбиране за това какво всъщност означава да си гражданин в 21 век и съществена част от тях са управлението на отпадъците и опазването на околната среда.

В гимназията отпадъците се разпределят разделно от години, коледната украса и елхите са изработени от рециклирани материали, а от настоящата година сме партньори на Българския дарителски форум и се ангажираме с много кампании, включително свързани с екология, прилагаме разделно събиране на боклука и имаме поставено „сърце за капачки“. Предстои изработването и монтирането на компостер за листна и растителна маса от Община Кюстендил.
Ето защо на територията на училището, в началото на настоящата 2022/2023  учебна година, бе поставен Шишеяд, чрез който се присъединяваме към кампанията “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!, част от проект “Партньорство за красива и чиста България” и дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен. Събраното количество пластмаса ще бъде дарено за целите на кампанията и с това да се допринесе за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Подписахме договор с фирма „Унитрейд 2011 ООД“, която изкупува и извозва събраните материали за рециклиране. Наши партньори са: община Кюстендил; родителската общност, с които реализираме съвместни инициативи; BG BE Active и др.

Intel® Skills for Innovation (Умения за иновации) – проект на INTEL, който се реализира през  учебната 2021/2022 година пилотно в 4 училища в България в сътрудничество с Център за творческо обучение. ПМГ гр. Кюстендил е едно от пилотните училища. Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици, като целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Програмата Intel® Skills for Innovation се основава на модел за изграждане на необходимите умения за успех на учениците в ерата на технологиите и Четвъртата индустриална революция. Skills for Innovation насочва вземащите решения и преподавателите при внедряването на технологии и създаването на възможности за учене, които активно ангажират учениците по целия свят. Фокусът е върху трансформиране на начина, по който технологията се използва в образованието.

 

 

inovacia-
inovacia-
inovacia-
inovacia-

В периода 9-11 май 2022 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори: МГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е “Представяне на иновациите в училището и обмен на добри практики”.
Целта е обмен на иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ, гр. Кюстендил и МГ гр. Пловдив, както и създадените STEM центрове в ПМГ, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил.

Ръководството на ПМГ- гр. Кюстендил представи иновациите, организацията на работа в училището и физическата среда. Представени бяха кабинет за приобщаващо образование – изграден по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, както и дейностите на Арт Ателие и Клуб „Киното“. Презентирани бяха няколко училищни проекта: проект „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“ и съпътстващи спортни проекти и инициативи в училището; STE(A)M център към ПМГ реализиран по НП „Изграждане на училищна STEM среда“; проект ”Стъпки заедно“; представяне на корпус „Природни науки“.

Гостите направиха посещение на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и се запознаха с новоизградения STEM център в училището. По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов. Те разгледаха Художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" и Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“.

През последния ден учители, част от майсторски клас към Уча.се, представиха създадени проекти, по време на обучението си. Състоя се и среща с Ученическия съвет на ПМГ, както и закриваща дискусия за възможностите за мултиплициране на иновациите в други училища.
През март месец МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив прие екип от ръководство, учители и ученици от ПМГ гр. Кюстендил. Гостите се запознаха с физическата среда на училището, която е едно от условията, предразполагащи към иновативно и творческо обучение. Беше представен и изграденият STEM център, както и възможностите, които предлагане за иновативно обучение. Учителите обсъдиха по методически обединения и в професионални училищни общности, учебни програми, методи на преподаване и добри практики.
В свободните часове кюстендилските учители и ученици имаха възможност да се запознаят със забележителностите на град Пловдив.
Дейностите се осъществяват по МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-

 

От 09 до 11 май 2022 година в ПМГ ще се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата – ПМГ “ Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил, МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив и ОУ „СВ. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”
Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата:

В периода 2-4 юни 2021 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е „Ние и гласът на времето“.
Целта е училищата да обменят иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“ Костенец. Наблюдавани бяха открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас. Те бяха демонстрирани от Силвия Георгиева и Роза Симеонова, учители по ХООС. Учителите и учениците наблюдаваха възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение, представено от Росица Везенкова и Силвия Петрова, учители по биология и здравно образование. Г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия, заедно с изявени ученици показа интерактивно проектно базирано обучение по физика. В часа по литература, представен от госпожа Гергана Петрова, гостите станаха съпричастни с “Дон Кихот и Санчо Панса - еднаквост и различие“. Друга тема бе подготовката за НВО и решаване на задачи тип PISA, реализирана с Маргарита Здравкова, учител по математика.

По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов.
Програмата на мобилността продължи с участието на педагозите в областната конференция „Ние и гласът на времето“ в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ проведен под хибридна форма.
Дейностите се осъществяват по модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията - https://sites.google.com/pmgkn.com/forum

mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-

На 3 и 4 юни 2021 година нашето училище организира форум на тема „Ние и гласът на времето“. Събитието е в рамките на Национална програма „Иновации в действие“ на МОН.
Над 50 педагогически специалисти от училища от област Кюстендил и извън нея участват в изявата. Представители на МОН, РУО - Кюстендил , община Кюстендил, УН и Обществен съвет на училището също се включиха в работата на форума.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и партниращите й училища – СУ „Св. Климент Охридски“ в Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски" в Кюстендил обменят иновативни методи на работа в училище.
В продължение на два дни бяха наблюдавани открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас.

 

 

Програмата на форума включва представяне на възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение и обучение по физика. Друга тема е подготвката за НВО и решаване на задачи тип PISA.
Във форума участват и партньори на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" в изграждането на култура за иновации и осъвременяване на образователния процес.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията:  https://sites.google.com/pmgkn.com/forum

 

 

На 20 май 2021 година ученици учители и родители тържествено отбелязаха Деня на ПМГ пред Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора”.

Гости на събитието бяха господин Петър Паунов – кмет на община Кюстендил, господин Светослав Василев – зам.-кмет на община Кюстендил, госпожа Мая Стойчева – началник на РУО Кюстендил, господин Иван Андонов – председател на Училищното настоятелство на ПМГ и председател на читалище „Братство” и госпожа Нели Петкова – директор на дирекция „КОМДСТ” в община Кюстендил.
С много усмивки и положителни емоции учениците получиха своите награди, плакети и грамоти – за първенци на випуските, ученици, класирани на призови места на национални олимпиади и състезания и ученици с принос към общността.
Беше открита и изложба „Компютърни рисунки”, в която ученици от различните клубове на г-жа Тихолова представиха свои рисунки.
Музикални поздрави към всички присъстващи отправиха учениците Любомира Симеонова и Светослав Андонов.

 

 

 

 

den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-