Учителска колегия

Учителите са разпределени по културно-образователни области: 

Катедра „Български език и литература”

Татяна Живкова

Марияна Радева

Юлиана Карпузова

Гергана Петрова

Елисавета Асенова    
 

       Катедра „Чужди езици”

Деница Кирилова

Златка Илиева

Йорданка Борисова

Румяна Стоянчова

Евелина Димитрова

Емилия Пипонова

Людмила Орозова

Ася Видинова

Теодора Крумова

        Румяна Михалкова

        Александра Манова


 Катедра „Математика”

Людмила Георгиева

Евгения Симеонова

Елена Стоилова

Сашка Спасова

Петранка Любенова

Галина Горчева

Георги Стоилов

Маргарита Здравкова
 

Катедра „Информатика и информационни технологии”

Мадлена Ковачева

Цветяна Йовева

Камен Котев 

Валентина Стоименова

        Биляна Йорданова

        Елица Лазарова


 Катедра „Обществени науки”

Велислава Шурулинкова

Елеонора Ершова

       Жасмина Мицова - Средова

       Теодора Дамянова

       Динчо Желязков

 

Катедра „Природни науки”

Силвия Стойчева

Роза Симеонова 

Силвия Георгиева

        Магдалена Шекерлийска

Росица Везенкова

Силвия Петрова - Русимова

       Радостина Василиева

 

Катедра „Изкуства и спорт”

Детелина Тихолова

       Генчо Атанасов

       Илияна Матуска

                 Лилия Димитрова Георгиева

         Илиян Лулев

         Силвия Николова

         Кристина Цекова