Open menu

 На 17 май 2023 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил представлява България в международния уебинар „Умения за иновации“, на който се разискваха въпроси за прилагане на иновативни образователни модели и трансформиране на начина, по който технологиите се използват в образованието.

 В уебинара взеха участие учители от САЩ, Франция и България. Учителите от ПМГ - Кюстендил Райна Емилова, Силвия Георгиева и Диана Мечкова представиха своя опит при използване на ресурсите на Intel® по STEM програмата „Умения за иновации“ и отговориха на въпроси, свързани с разработването на някои от проектите, реализирани през последните две години с учениците от 5, 6 и 10 а клас - „Замърсяване на водите“ , „Горски пожари и симулация на огън“ и други.

 Уроците са оформени под формата на проблеми от реалния живот, които трябва да се решат чрез използването на технологични инструменти. Те развиват дизайнерско мислене, креативност, алгоритмично мислене, умения за програмиране и кодиране. Уроците са интердисциплинарни и част от тях са достъпни на български език. Ресурсите на Starter Pack дават възможност да се ангажират учители, които преподават по различни учебни предмети в работа по една обща тема. 

 В пилотния етап на програмата се включиха четири училища от България: ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил; ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Хасково; МГ „Акад. К. Попов”, гр. Пловдив и 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, гр. София. Всички те се обединиха от обща мисия – да превърнат учениците в активни участници в учебния процес, за да придобият не само силни академични умения, но и разнообразен социален опит. 

 Център за творческо обучение е партньор на Intel® с права върху реализирането на проекта Skills for Innovation в българските училища.

 Предстои представяне на проектите в 5 и 6 клас – „Здравословно хранене за всички“ и „Разследване на горски пожари“.

              intel11  intel2