Open menu

Стипендии

Обявление за откриване на процедура за стипендия "Математика"-2023-2024 г.docx
Правила за отпускане на стипендия "Математика"-2023-2024 г.docx
Заявление за стипендия - „Математика“, учредена от Сдружение „Математика“.
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за стипендия за постигнати образователни резултати - 2023-2024 - Приложение 5
АНЕКС КЪМ ПРАВИЛАТА ЗА СТИПЕНДИИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2023-2024 - Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2023-2024 - Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2023-2024 - Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2023-2024 - Приложение 4
Определени са носителите на стипендия "Математика"
ОБЯВЛЕНИЕ за новоучредена стипендия Математика
Правила за новоучредена стипендия Математика
Заявление за новоучредена стипендия Математика
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2022-2023 - Приложение 4
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2022-2023 - Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2022-2023 - Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2022-2023 - Приложение 1
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2021-2022 - Приложение 4
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2021-2022 - Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия -2021-2022 - Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - стипендия - 2021-2022 - Приложение 1
ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -2021-2022
 
 
Powered by Phoca Download