На горе

Учебни планове - проект

Публикуваме за обсъждане проекти за училищни учебни планове за учебната 2020-2021 година (V - XI клас) .

Училищен учебен план на 5а клас за уч.2020/2021 година
Училищен учебен план на 5б клас за уч.2020/2021 година
Училищен учебен план на 6а клас за уч.2020/2021 година
Училищен учебен план на 6б клас за уч.2020/2021 година
Училищен учебен план на 7а клас за уч.2020/2021 година
Училищен учебен план на 7б клас за уч.2020/2021 година
Училищен учебен план на 8а клас за уч.2020/2021 година-М
Училищен учебен план на 8б клас за уч.2020/2021 година-Програмист
Училищен учебен план на 8в клас за уч.2020/2021 година-График
Училищен учебен план на 8г клас за уч.2020/2021 година-ПН
Училищен учебен план на 9а клас за уч.2020/2021 година-М
Училищен учебен план на 9б клас за уч.2020/2021 година-СХН
Училищен учебен план на 9в клас за уч.2020/2021 година-СХН
Училищен учебен план на 9г клас за уч.2020/2021 година-ПН
Училищен учебен план на 10а клас за уч.2020/2021 година-М
Училищен учебен план на 10б клас за уч.2020/2021 година-СХН
Училищен учебен план на 10в клас за уч.2020/2021 година-ПН
Училищен учебен план на 11а клас за уч.2020/2021 година-МИИТАЕ
Училищен учебен план на 11а клас за уч.2020/2021 година-МИИТИЦ
Училищен учебен план на 11а клас за уч.2020/2021 година-МИИТФА
 
 
Powered by Phoca Download