Open menu

 

 

Уважаеми колеги,
На 26 август 2021 година на страницата на МОН са публикувани Насоките за организация на учебната 2021-22 година, продиктувани от извънредната епидемиологична обстановка.

Необходимо е да се запознаете подробно с тях, защото ни предстоят да вземем решения, свързани с тях.