Open menu

Уважаеми родители, ученици и колеги,

На 4 февруари 2021 година започва втори срок на учебната 2020/2021 година.

Образователният процес на 4 февруари ще започне присъствено (за две седмици) за учениците от 7, 8 и 12 клас, съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Началото на учебните занятия за ПЪРВА смяна е 8:00 часа, а за ВТОРА смяна (12 клас) е 12:10 часа. Класните ръководители ще напомнят на учениците какъв е графикът на учебните им часове за всеки ден, когато те се провеждат присъствено. Той е същият, какъвто беше преди преминаването към обучение от разстояние. Седмичното учебно разписание не се променя. То е валидно за цялата учебна година.

Във връзка със заповед №РД-01-51/26.01.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020, изм. и доп. със заповед №РД-01-20/15.01.2021, изм. и доп. със заповед №РД-01-52/26.01.2021 , както и заповед № РД09-290/29.01.2021 г. образователния процес продължава от разстояние в електронна среда с изключение на присъствените учебни занятия, както следва:

от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 клас и 12 клас;

от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас;

от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

Предоставяме Ви училищни документи, регламентиращи организацията на учебния процес на учениците от ПМГ