Open menu

Прием в VIII клас

График за работа на училищната комисия за държавен план-прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2024/2025 година.
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ” (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) за учебната 2024/2025 година.
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ” (НЕМСКИ ЕЗИК) за учебната 2024/2025 година.
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас в профил „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ за учебната 2024/2025 година.
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас в професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”за учебната 2024/2025 година.
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас в профил „ПРИРОДНИ НАУКИ” за учебната 2024/2025 година.
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас за учебна 2024-2025 г.
Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година за област Кюстендил
Държавен план-прием в V и VIII клас за учебната 2024/2025 година
Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания - https://rio-kyustendil.bg/aktualno/1650-2024-04-18-08-38-04
Обучение за новите ученици от V и VIII клас и техните родители през месец септември 2023 г - приложение 9
Обучение за новите ученици от V и VIII клас и техните родители през месец септември 2023 г - приложение 20
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас- 2023/2024 година
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ” (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в профил „МАТЕМАТИЧЕСКИ” (НЕМСКИ ЕЗИК)
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”
З А Я В Л Е Н И Е за записване в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година в профил „ПРИРОДНИ НАУКИ”
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ОСМИ клас за учебната 2023/2024 година
Съгласно Заповед №РД06-150/28.04.2023 г. на началника на РУО-Кюстендил е утвърден държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в осми клас.

ПМГ"Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил - център на образованието и духовността - мост между миналото и настоящето, символ на успеха и добрата реализация

Представяме Ви нашето училище - иновативно и неостаряващo.

 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас