На горе

Прием в V клас

ВАЖНО!!! За математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас, 13.05.2023 г., област Кюстендил - линк към заявка
Резултати от НС "Математика за всеки" - 2023 г.
Тест - условия от НС "Математика за всеки" - 2023 г.
Задачи от НС "Математика за всеки" - 2023 г.
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ПЕТИ клас за учебната 2023/2024 година
Съгласно Заповед №РД06-150/28.04.2023 г., изменена със Заповед №РД06-151/03.05.2023 г. на началника на РУО-Кюстендил е утвърден държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в пети клас.
З А Я В Л Е Н И Е за участие в математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки” през учебната 2022/2023 година
Регламент за състезание "Математика за всеки" за ученици в 4.клас
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Списък на състезания/олимпиади при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2023/2024 учебна година
 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас