На горе

Прием в V клас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Списък на състезания/олимпиади при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2023/2024 учебна година
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие
З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
З А Я В Л Е Н И Е за записване в V клас за учебната 2022/2023 година
СПИСЪК на класираните за приемане в V клас ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ за учебната 2022/2023 година
З А Я В Л Е Н И Е за участие в класирането за прием в V клас за учебната 2022/2023 година
Обръщение на Директора на ПМГ във връзка с проведено състезание "Математика за всеки" - 14 май 2022 година
Резултати от математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас -14.05.2022
Държавен план - прием в V клас за учебната 2022/2023 година на областно ниво
Г Р А Ф И К на дейностите за осъществяване на държавния план-прием в ПЕТИ клас за учебната 2022/2023 година
З А Я В Л Е Н И Е за участие в математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки” през учебната 2021/2022 година
РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Математически състезания ПЕТИ клас определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022/2023 учебна година:

ПМГ„Проф. Емануил Иванов“ определи следните състезания/олимпиади, които ще се проведат в рамките на учебната 2021/2022 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2022/2023 учебна година:

1. Областен кръг на олимпиадата по математика (12.02.2022 г.);
За да се яви ученик на областен кръг е необходимо да бъде класиран за него след
общинския кръг на олимпиадата по математика.
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (17.03.2022 г.).
3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (26.03.2022 г.);
4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (14.05.2022 г.);

Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят в РЕГЛАМЕНТ, който ще бъде публикуван допълнително.
За да участва в класирането ученикът трябва да има резултат от най-малко две от посочените състезания/олимпиада.
Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката.
Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН или на сайта на училището www.pmgkn.com .

 
 
Powered by Phoca Download

Архив - прием в V и VIII клас