Връчване на почетни грамоти на удостоените за високи постижения педагогически специалисти в ПМГ

На 05.10.2021 година, Международния ден на учителя, РУО-Кюстендил връчи  почетни грамоти за високи постижения в предучилищното и училищното образование в област Кюстендил, на наши колеги в следните категории:

1.Педагогически специалисти по общообразователна и профилирана подготовка в прогимназиален и гимназиален етап: Елеонора Ершова – старши учител в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

2. Педагогически съветници, ресурсни учители, логопеди и психолози: Лилия Механджийска – психолог в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

3. Директори на образователните институции на територията на област Кюстендил за образцово изпълнение на задълженията им:  Елена Стоилова – директор на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“.

Колеги, поздравления от цялата общност на ПМГ!