Vа клас и Xа клас са победителите в конкурса „Клас на годината 2020/2021г.“ в община Кюстендил

V „a“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“- Кюстендил с общ брой точки 199,7 спечели в категория прогимназиален етап (от 5 до 7 клас), а X „а“ клас на  с общ брой точки 91,3 в категория гимназиален етап (от 8 до 12 клас).
На 5 юли 2021 година кметът на Община Кюстендил Петър Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас на церемония в сградата на общината. Сред присъстващите бяха зам.-кметът Светослав Василев, директорът на ПМГ – Елена Стоилова, класните ръководителите – Теодора Дамянова и Людмила Георгиева, както и деца от отличените

Конкурсът се организира от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кюстендил и има за цел да стимулира учениците към активна учебна дейност, редовно посещение на учебните часове, съблюдаване на дисциплината, мотивация за извънкласни дейности и подобряване на взаимоотношенията между съучениците чрез екипност и желания за усъвършенстване.

Честити награди!

klas-
klas-
klas-
klas-
klas-