„Ролята на учителя и междукултурният подход в часовете по немски език“

От 2.07.2021 г. до 4.07.2021 г. в Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил Дружеството на преподавателите по немски език в България  в сътрудничество с Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил и с подкрепата на Гьоте-институт – България, Фондация „Ханс Зайдел“, МОН, Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проведе 29. Национална конференция на преподавателите по немски език на тема „Ролята на учителя и междукултурният подход в часовете по немски език“ под патронажа на Австрийското посолство.

Гости на конференцията бяха Негово Превъзходителство г-н магистър Константин Заупе – заместник-посланик и съветник на австрийската посланичка Андреа Вике, г-н Бернд Буххолц – главен консултант за обучението по немски език към Централната служба за обучение по немски език за страната и чужбина, господин Александър Пандурски – Областен управител на област Кюстендил, господин Петър Паунов – Кмет на град Кюстендил, госпожа Любка Ковачева – Експерт по чужди езици към РУО гр. Кюстендил, госпожа Даниела Дърманска – Заместник-директор на Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил.

Участниците в конференцията бяха от Гьоте-институт – България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, преподаватели от България, Германия и Австрия.

Юлиана Карпузова – старши учител по български и немски език в Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил и главен организатор на конференцията, като дългогодишен член на Дружеството на преподавателите по немски език в България, благодари за помощта при провеждането на събитието на: господин Александър Пандурски,  господин Петър Паунов, госпожа Любка Ковачева, госпожа Румяна Симеонова, госпожа Даниела Дърманска, Светлин Кирилов, Васил Василев, Гергана Борисова, Жана Райнова, Теодора Крумова, Детелина Тихолова, учениците от Х клас в ПМГ и на всички, които са помогнали за осъществяването на това голямо и важно събитие.

Радваме се, че нашето училище беше домакин на конференцията, защото немският език е средство за качествено и достъпно висше образование и основа за овладяването на други езици. Той е задължително условие за добра работна позиция в доста международни корпорации.

konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-
konf-