Мотивиране за учене на новото поколение ученици

От 1 до 3 юли 2021 година в град Чепелара се проведе обучение (в присъствена форма) по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти". Участваха 41 представители на ПМГ " Проф. Ем. Иванов". Темата на обучение бе: "Стратегии и техники за мотивиране за учене на новото поколение ученици". Лектори: доц. д-р Пепа Митева и Даниела Петкова.

Най-характерното от програмата на обучението е:  познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието и обучението на новите поколения ученици в училище; търсенето на пътища за преодоляването на мотивационните дефицити и интереса на учениците в хода на ученето; осмисляне на основните концепции за проектиране и реализиране на взаимодействията в съвременното училище и извън него и др.
Основна цел на обучението е формиране и развиване на компетентности за взаимодействия с учениците, които да са в основата на поддържането на тяхната мотивация за учене, съобразно предизвикателствата.
От 04.07.2021г. до 13.07.2021г., обучението продължава в дистанционна форма на обучение.

motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-
motivacia-