Успешно приключи учебната 2020/2021 година

 

Настоящата учебната 2020/2021 година в ПМГ приключва с интересни занимания.
В класната стая на открито ученици правят химични опити с учителя Силвия Георгиева.
В новия "Кът на открито", изграден със средства от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи на Община Кюстендил, ученици играят шах.
В началото ма месец юни направихме анализ на иновацията "Ние и гласът на времето, като проведохме регионален форум - конференция "Ние и гласът на времето"
Готов е и годишникът на ПМГ за учебната 2020/2021 под наслов: "Стъпки заедно".
Равносметката е: трудна, необичайна, но успешна учебна година.

godi6nik
godi6nik
godi6nik
godi6nik
godi6nik
godi6nik
godi6nik
godi6nik
godi6nik