„Приятел на Държавен архив – Кюстендил за 2020 г.“

По повод 9 юни – Международния ден на архивите, в административната сграда на Отдел  „Държавен архив“ – Кюстендил се проведе за втора поредна година връчването на наградите за 2020 г. в категориите „Читател“, „Дарител“ и „Приятел на Архивите“.
Традиционно  началникът на Държавен архив – Кюстендил Петър Шейков връчи наградите. 

Награда за „Приятел на Държавен архив – Кюстендил за 2020 г.“ получи Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил с директор Елена Стоилова за проявения интерес към дейността на Държавен архив – Кюстендил и осъществено посещение с беседа на ученици в часа по история с учителя си Жасмина Мицова – Средова в Архива през 2020 г.

На връчването на грамотата  присъства Жасмина Мицова, която благодари за наградата и изрази съгласие за бъдещи съвместни инициативи с ученици в часовете по история.
Всички наградени получиха и календар за 2021 г., издание на Държавна агенция „Архиви“.

arhiv-
arhiv-
arhiv-
arhiv-
arhiv-