Христо Тодоров - победител в конкурса „Млади таланти“ 2021 на МОН

Националеният конкурс „Млади таланти“ се проведе в периода 26 -28 април 2021 г. Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

• Биология
• Химия
• Информатика
• Инженерни науки
• Материалознание
• Математика
• Медицина
• Физика
• Социални и хуманитарни науки
• Екология

Трима са победителите и за наша радост един от тях е ученик на нашето училище - това е Христо Тодоров. Заедно с Теодор Кирилов (СМГ) и Виктор Колев (СМГ), Христо Тодоров  ще участва в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS).
Пожелаваме им успех!
По подробна информация за конкурса  може да намерим в сайта на Media Bricks