Смело с технологиите в клас

Нашето училище е едно от четирите, които ще участват в проекта "Умения за иновации"
Началото на дейностите ще започнат през месец септември 2021 година.


Предлагаме Ви да се запознаете с публикация за проекта на сайта на ClassroomTech.bg (мястото, посветено на образователния потенциал на новите технологии, ученето в 21 век и пр.).

  "Български ученици учат пилотно математика на пандемиите, 3D ремонти и орбитална симулация"

или накратко учениците от ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил се справят смело с технологиите в клас