Да пазим околната среда

22 април е международен ден на Земята.
Учениците на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - членове на клубове по интереси с екологична насоченост отправят апел: "Да пазим околната среда "  и предлагат  8 стъпки към по зелен живот.
Посредством специално подготвени  рисунки те показват алтернативи за преодоляване на замърсяването и начини как да опазим Земята - нашия Дом.
Ето и посланието на творбите: "Нека помогнем за развитието на нашия град - Кюстендил"!

Всички заедно можем да се справим.!

zema-
zema-
zema-
zema-
zema-