Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

Днес - 22 март 2021 година в ПМГ"Проф. Ем. Иванов" отбелязахме Световния ден на водата.
Организатор на изявата е клуб „Биоразнообразие – всички сме част от него”.
Мотото на Световния ден на водата за 2021 година е „Ценим водата“. Акцентът е върху стойността на водата и какво означава тя за хората.Стойността на водата е много повече от нейната цена - водата има огромна и важна роля за нашите домакинства, култура, здравеопазване, образование, икономика и природната среда като цяло.

Ако пренебрегнем някои от тези аспекти, рискуваме да не управляваме правилно този незаменим природен ресурс. С добра координация и сътрудничество между отговорните институции, както и с активното участие на заинтересованите групи и на широката общественост с разбиране на истинската, многоизмерна стойност на този ресурс, можем да защитим водата в полза на всички.

От 1993 г. Денят се отбелязва всяка година на 22 март под егидата на ООН и цели повишаване на информираността по отношение на глобалната водна криза. Членовете на клуб „Биоразнообразие – всички сме част от него” засвидетелстваме подкрепата си и призоваваме всички заинтересовани страни да дадат своя принос за постигането на Цел 6 за устойчиво развитие - Вода и канализация за всички до 2030 г., от Целите за развитие за хилядолетието на ООН.