Open menu

 Художниците от 11.в клас професия "Компютърен график" представиха книгата "Едно стихотворение - 21 илюстрации". На представянето присъства поетът Петър Чухов, който прочете стихотворението от стихосбирката „Есенен Великден“, по което са илюстрациите. Учениците направиха предпечатната подготовка на книгата. Илюстрациите са с туш и перо и всяка книга има индивидуална корица. Междупредметните връзки са добре представени – графични техники, графичен дизайн, дизайн и печатни издания и литература.

 Накрая художници и поет си раздаваха автографи взаимно.

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.