Open menu

 На 7 май 2024 г. в Конферентната зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ се проведе награждаването на отлично представилите се участници. 

 Състезанието е за ученици с повишен интерес към математиката. То се проведе на 27.04.2024г. в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ под организацията на Съюза на математиците – секция Кюстендил. В него взеха участие ученици от училищата в град Кюстендил. 

 Господин Георги Стоилов – председател на СМБ – гр. Кюстендил, поздрави учениците за успеха им. Победителите получиха грамоти и награди. На награждаването за пореден път присъстваха и ученици от 10.а клас, които помогнаха за провеждането на събитието.

 Благодарим на всички присъстващи за положителните емоции!

 Това състезание е част от поредица такива през учебната година, организирани от СМБ – гр. Кюстендил.