Open menu

 Учениците от 5-ти клас вече знаят как водата достига до нашите домове. На 29 март 2024 г. те бяха на посещение в Пречиствателната станция за питейни води в с. Жиленци. Нагледно видяха съоръженията в пречиствателната станция, както са ги изучавали в часовете по човекът и природата - помпена станция, резервоар за утаяване, филтърни клетки и станция за хлориране. Беше показана промивка на пясъчните филтри. Посетиха лабораториите за химичен и микробиологичен анализ. Интерес проявиха и ученици от 11  клас с профил “природни науки”, които научиха как се определя съдържанието хлор във водата и видяха култура от бактерията Escherichia coli.

 Благодарим на специалистите в пречиствателната станция и в изпитвателната лаборатория, които с огромно желание ни посрещнаха и разказаха на учениците за пътя на водата и за  пробите за анализ на питейни води. Благодарим, че за един ден превърнахте вашите работни места в желаната класна стая на открито!