Open menu

                                                                                                               kf 1kf 2

  На 11.01.2024 г. учениците Атанас Атанас и Дейвид Нешев (XIб) , Ивайла Павлова (XIa) и Виктор Митев (XIIа) от ПМГ "Проф. Емануил Иванов" с помощта на фондацията “МанЕко” успяха успешно да организират и проведат работилница на тема "Климатични промени" в ПГСС “Св. Климент Охридски”. Благодарение на играта от 42 карти, учениците преминаха през забавен и увлекателен процес, който им помогна да открият връзката между причините и следствията, свързани с изменението на климата. Накара ги да работят в екип и да потърсят възможни решения за справяне с последиците от климатичните промени.  Предстоят да бъдат организирани още Климатични фрески в град  Кюстендил!