Open menu

 VI "A" клас с класен ръководител Марина Дамянова е победителят в категория „Прогимназиален етап“ на конкурса „Клас на годината“, организиран от община Кюстендил. X "A" клас с класен ръководител Жасмина Мицова-Средова пък грабна наградата в категория „Гимназиален етап“. 

 На официална церемония, провела се на 19.07.2023 г. в сградата на Община Кюстендил, кметът г-н Петър Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас.
 Сред присъстващите бяха заместник кметът Виктор Янев, Нели Петкова – директор на дирекция „Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм“, директорът на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Елена Стоилова, класните ръководители на двата класа, родители и ученици от отличените класове. 

 Конкурсът се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кюстендил и има за цел да стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи.

 Класовете бяха оценени по следните критерии: допуснати неизвинени отсъствия, среден годишен успех на класа, постижения в спорта, участие и постижения в състезания, конкурси и олимпиади, липса на наказания от педагогическия съвет или допуснати противообществени прояви, участия и отличия в конкурси, фестивали и извънкласни мероприятия.

 Поздравления за учениците и техните класни ръководители!

class-
class-
class-