Open menu

44 са участниците в проект „Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular) на Junior Achievement Bulgaria

Наскоро ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ участваха в поредица от изяви, свързани с проблемите на климатичните промени и справедливия енергиен преход, устойчивото развитие и кръговата икономика, природните ресурси и възобновяемите енергийни източници, организирани от Junior Achievement Bulgaria. Дейности, които бяха значими и доведоха до не малко както индивидуални, така и екипни награди.  За нас една от най-значимите е резултатът от участието ни в проект „Младежи в кръговата икономика“ (Girls Go Circular). Благодарение на активното ни участие в проекта бяхме насърчени като едно от най-активните училища в конкурса и получихме награда за Училище партньор в проекта „Младежи в кръговата икономика“(Girls Go Circular) - специална грамота и три лаптопа HP. Благодарим за оценката на организаторите, благодарим и на спонсорите на конкурса - НР. Пожелаваме на участниците да продължават да разширяват и задълбочават   познанията си по природни науки с акцент върху практическото приложение и влиянието му върху социалните процеси.

circular1  circular2