НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ММТ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ- ЗИМА“

 На 14 март 2023г. в конферентната зала на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ се състоя награждаването на учениците от училището ни, взели участие в състезанието. В събитието взеха участие ученици от V до ХII клас и техните учители.  Сертификатите и медалите бяха връчени на учениците от директора на училището - г-жа Елена Стоилова.

 ММТ „Математика без граници“  се провежда за  четвърта година в училището ни при засилен интерес от страна на учениците. Това е поредното математическо състезание, което поддържа в тях състезателния дух и постоянство в обладяването на този учебен предмет. 

Тази година състезанието е част от редица събития, които се провеждат в чест на 50- годишнината на ПМГ"Проф. Емануил Иванов". 

         numbg1       numbg2

numbg3