Open menu

На 12 ноември 2022 години се проведе ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА - 7. клас.

Предоставяме резултатите.