Предложения за групи за извънкласните занимания -2021/2022 учебна година

zpi 448Предложения за групи за извънкласните занимания, които ПМГ – Кюстендил предлага на учениците си за учебната 2021/2022 година: