ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ за I срок на учебната 2021/2022 година

Предстои подаването на документи за получаване на стипендии от ученици за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година.Крайният срок е 29 октомври 2021 година.

На Вашето внимание предоставяме  документи, необходими по приложение на Правилата за реда и условията за получаване на стипендия.