НП "Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти"

Уважаеми учители,
Предоставяме Ви информация по стартиралата Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ (одобрена с Решение на 582/06.08.2021 на МС)
Заинтересованите от програмата учители и други педагогически специалисти могат да заявят включване в модулите с подаване на декларация и приложени документи, съгласно изискванията на програмата.