Свободно място в ОСМИ клас по профил "Природни науки"

ПМГ"Проф. Емануил Иванов" обявява 1 свободно място в ОСМИ клас по профил "Природни науки" за учебната 2021/2022 година
Съгласно Заповед № 610/25.06.2021 г. на Директора на ПМГ сроковете за работа на комисията за записване след III етап на класиране са както следва:

 

Ден от седмицата

Дейност

понеделник

обявяване на свободните места

вторник

приемане на документи на ученици за кандидатстване за свободните места

сряда

класиране

четвъртък и петък

записване на класираните ученици

При свободни места процедурата се повтаря отново всяка седмица до 10.09.2021 г.

Необходими документи за кандидатстване в профилирана паралелка:

- заявление до директора на ПМГ (по образец);

- свидетелството за основно образование след VII клас (оригинал);

- служебна бележка за оценките от положени изпити, ако кандидатът идва от друга област;

- медицинско свидетелство (не е необходимо за обявеното място).

Предлагаме Ви да се запознаете със заповед Заповед № 610/25.06.2021 г. на Директора на ПМГ .