Новоприети ученици в V клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“за учебната 2021/2022 година

Предоставяме Ви СПИСЪК на приетите в V клас ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“за учебната 2021/2022 година.

Записването на класираните ученици е на 8 и 9 юли 2021 година от 8:00 до 17:30 часа в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.
Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап.

Ученици, които не се запишат в този срок, губят мястото си и право да бъдат записани имат учениците – резерви според техния бал.