Спортното събитие под наслов: „СТЪПКИ ЗАЕДНО“

На 11.06.2021 година от 17.00 часа в лесопарк "Хисарлъка" ще се проведе спортното състезание между родители, ученици ( 5, 6 и 7 клас) и учители.
Отправяме покана за участие, като Ви предоставяме Програмата на спортното събитие под наслов: „СТЪПКИ ЗАЕДНО“