За безинцидентно къпане и плуване на учениците и децата

Във връзка с необходимостта от създаване на условия за безинцидентно къпане и плуване на учениците и децата има заповед на Кмета на община Кюстендил.

Необходимо е стриктно спазване на заповедта.
Приложение: Заповед №РД-00-327/25.03.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил.