„ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПМГ „ Проф. Емануил Иванов“ ОБЯВЯВА МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Предоставяме Ви  ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПОДБОР И ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“.