С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Започва процедура за приемане на документи за отпускане на стипендии за първи срок на учебната 2022/2023 година.

Предоставяме Ви необходимите документи за участие.

Краен срок за подаване на документи - 25 октомври 2022 година