Уважаеми ученици и родители,

Представяме ви информация за извънкласните занимания по интереси за учебната 2022/2023 година.
При проявен интерес учениците подават необходимите документи (анкета и заявление) при ръководителя на съответния клуб. Там, където не са посочени ръководители на групи/клубове, информация ще получите в канцеларията на училището.


                                                                                                                                                                 от ръководството