Предстоящо

Предстои провеждането на Дни на отворени врати.

Представяме Ви график за провеждането им по училища.

 

От 09 до 11 май 2022 година в ПМГ ще се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата – ПМГ “ Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил, МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив и ОУ „СВ. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”
Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата:

 

На 15 април (петък) 2022 г. от 10.00 до 16.00 ч. ще се проведе "Ден на отворените врати" на факултет МТФ при ТУ-София, като на всеки кръгъл час ще има организирана група, която ще има възможността да надникне в нашия лабораторен комплекс.

 

Ние от Машинно-технологичния факултет при ТУ-София каним Вашите ученици, кандидат-студенти и учители да ни посетят, за да се запознаят с богатата база, с която разполагаме - съвременни индустриални системи, роботи и 3D технологии.

Ще представим и нашите специалности (https://tu-sofia.bg/faculties/specialties/19), новата ни специалност "Интелигентни системи и изкуствен интелект" (на български и английски език),
както и утвърдените - "Дигитални индустриални технологии" и "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето".

 

Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младитe"
На 2 март 2022 година в Пресклуба на БТА в Кюстендил ще се проведе конференция конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на младите".Александра Умленска е една от участничките в нея.
Ето как я представят в сайта на БТА:

 

Едва 17-годишна, Александра Умленска от Кюстендил вече е признат изобретател. Освен че е ученичка, тя е и преподавател по математика и физика и води уроци безплатно. А рафтовете на библиотеката й не успяват да съберат всички нейни отличия от състезания в точните науки. Сред иновативните й изобретения са робот-помощник и колело, задвижвано от въздуха.

Виж повече: Александра Умленска е една от участничките конференцията "Български гласове за Европа: Гласът на...