Уважаеми родители,

Стартира НП „Отново заедно“ на МОН, целта на която е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програмата предоставя възможност на ученици от 1. до 11.клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.

За ученици на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” е организирано туристическо пътуване от 9 август 2021 г. до 14 август 2021 г. в гр. Приморско.

Кандидатите подават заявление и необходимите приложения на имейла на училището Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в училище при спазване на противоепидемичните мерки.

Срок за подаване на необходимите документи: до 16 юли 2021 г.; 12:00 ч.

 Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, 2021 г., МОН въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението. Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни заявлението и да приложи документи, където е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по обявените критерии.

 Приложения:

Заявление за участие в дейности по НП “Отново заедно”, 2021 г.

Критерии за определяне на ученици за участие в НП „Отново заедно“

Уважаеми десетокласници и родители на десетокласници,

Предстои учениците да завършат ПЪРВИ гимназиален етап и в следващата учебна година да започне обучението им във ВТОРИ гимназиален етап.

Във втори гимназиален етап обучението се извършва по учебен план, който включва раздел А с 12 часа седмично по задължителни общообразователни предмети (български език и литература, английски език, друг чужд език, математика, гражданско образование, спорт) и раздел Б с 20 часа седмично по профилирани предмети.

Профилираните предмети са 3 или 4 на брой. Първият и вторият профилиращи предмети са законово определени и зависят от профила, по който ученикът е избрал да бъде обучаван. За 10 а клас с профил „Математически“ те са математика и информатика. За 10 б клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ те са информатика и информационни технологии. За 10 в клас с профил „Природни науки“ те са биология и химия.

Очакваме да изберете заедно ТРЕТИЯ или ТРЕТИЯ и ЧЕТВЪРТИЯ профилиращ предмет. На учениците са предоставени заявления, които трябва заедно да попълните. Учениците са непълнолетни и според чл. 12 от Закона за предучилищно и училищно образование заявлението подават учениците от свое име, но със съгласието на родителите.

Моля внимателно да прочетете заявленията. Те съдържат ВАЖНАТА информация, че смяна на профилиращ предмет, избран за 11 клас, не може да се прави в 12 клас. И още – изборът за втори задължителен държавен зрелостен изпит (втори ДЗИ) се прави само от изучаваните от ученика профилиращи предмети (първият ДЗИ е по български език и литература).

Какво още трябва да знаете:

  • Изборът 3 или 4 профилиращи предмети ще бъде еднакъв за целия випуск, т.е. ще се съобразим с преобладаващия избор на учениците.
  • Обучението по първи и втори профилиращ предмет става с целите паралелки. Обучението по трети/четвърти профилиращ предмет се организира в сборни групи с минимален брой 13 ученици в тях.
  • Ако ученикът е посочил учебен предмет, за който не са се събрали достатъчен брой желаещи ученици, то той ще бъде поканен да избере обучение по учебен предмет, за който има сформирана група.
  • На учениците подробно са обяснени процедурите по избора, но при възникнали въпроси моля да пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да получите необходимите отговори.

Напомням, че срокът за предаване на заявленията е 23 февруари(вторник) 14:00 часа – на отговорниците на класа или класен ръководител. Може и на електронна поща, ако ученикът отсъства от училище.

Бъдете здрави!

Елена Стоилова, директор

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Представям на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 4 ноември 2020 година.

Уважаеми възпитаници на ПМГ“Проф Емануил Иванов“ (ОМГ“Димитър Каляшки“) град Кюстендил,

Училището не е просто сграда, а място и общност, които със своя дух и атмосфера са оставили трайни следи върху нас.

Това го доказаха за пореден път възпитаниците на ПМГ - Димитър Димитров (випуск 1987) и д-р Иво Живков (випуск2004), като дариха в края на месец октомври 2020 година преносими компютри.

В ход са и дейностите по изграждане на  Клуб на завършилите ПМГ (ОМГ) – Кюстендил, по инициатива на Даниел Шушков (випуск 2014).

Ето пълния текст на обръщението на Директора на ПМГ към възпитаниците на училището.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
С решение №584/20.08.2020 г. на Министерския съвет на основание чл.38, ал.6 и чл.39, ал.5 от ЗПУО ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ в град Кюстендил е включена в списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (аналогично решение №479/05.08.2019 г. на Министерския съвет за учебната 2019/2020 година). Проектът “Ние и гласът на времето” цели внедряване на иновативни елементи в организацията на училищната среда за постигане на единство между академичните постижения, социално-емоционалната зрялост на учениците и развитието на индивидуалните образователни потребности и интереси.

ПЛАНИРАМЕ да разширим нашата иновация, а именно: В одобрената за ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ училищна иновация като неин елемент да се включи възможността присъственото обучение в училището за учениците от 5. до 12. клас в дневна и комбинирана форма да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

Предлагаме Ви да се запознаете с направеното предложение и в срока до 26 октомври 2020 година да получим декларацията от Вас.