Open menu

Уважаеми родители,

В условията на извънредна здравна обстановка ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ посреща новата 2020/2021 учебна година с нова, по-различна организация на процеса на учене и преподаване, както и на училищната среда. Ето защо ние решихме да направим следното обръщение към Вас: