Ръководство и административен екип

Елена Стоилова – Директор

Даниела Дърманска – Заместник-директор „Учебна дейност”

Лилия Механджийска – Училищен психолог

Цветяна Йовева – Ръководител направление ИКТ

Силвия Кумитска – Главен счетоводител

Христина Божилова – Технически сътрудник

        Соня Таскова – Касиер - домакин