Ръководство и административен екип

Екатерина Паскалева – Директор

Даниела Дърманска – Заместник-директор „Учебна дейност”

Галина Стоименова – Заместник-директор „Административно-стопанска дейност”

Лилия Механджийска – Училищен психолог

Цветяна Йовева – Ръководител направление ИКТ

Силвия Кумитска – Главен счетоводител

Христина Божилова – Технически сътрудник

        Соня Таскова – Касиер - домакин