Дарения

Дарете сега

 

donate now

Скъпи приятели,

Училищното настоятелство и ръководство на училището гарантират прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.