Училищно настоятелство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

на сдружение”Училищно настоятелство при ПМГ”

Антония Иванова Миладинова – член

Валентин Димитров Златински - секретар

Ивайло Малинов Чалъков - член

Иван Манолов Андонов – председател

Елина Антимова Костадинова - касиер