Училищно настоятелство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

на сдружение”Училищно настоятелство при ПМГ”

Антония Иванова Миладинова – член

Валентин Димитров Златински - секретар

Ивайло Малинов Чалъков - член

Иван Манолов Андонов – председател

Елина Антимова Костадинова - касиер

Съобщение на УС на УН

По решение на УС на УН (от 28.02.2020 година)  на 31 март 2020година  ще се проведе Общо отчетно изборно събрание на сдружение”Училищно настоятелство при ПМГ”.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

Важно съобщение!

Обявеното за 31 март 2020 година Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" се отменя, поради обявеното извънредно положение и приети мерки за борба срещу  COVID-19.

От Управителен съвет

Съобщение на УН

Общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство при ПМГ" ще се проведе на 22 юни 2020 година от 17.30 часа.