ПМГ - иновативно училище

Intel® Skills for Innovation (Умения за иновации) – проект на INTEL, който се реализира през  учебната 2021/2022 година пилотно в 4 училища в България в сътрудничество с Център за творческо обучение. ПМГ гр. Кюстендил е едно от пилотните училища. Дейностите на проекта са предназначени за учители и ученици, като целят да вдъхновят следващото поколение иноватори. Програмата Intel® Skills for Innovation се основава на модел за изграждане на необходимите умения за успех на учениците в ерата на технологиите и Четвъртата индустриална революция. Skills for Innovation насочва вземащите решения и преподавателите при внедряването на технологии и създаването на възможности за учене, които активно ангажират учениците по целия свят. Фокусът е върху трансформиране на начина, по който технологията се използва в образованието.

 

 

inovacia-
inovacia-
inovacia-
inovacia-

В периода 9-11 май 2022 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори: МГ "Акад. К. Попов", гр. Пловдив и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е “Представяне на иновациите в училището и обмен на добри практики”.
Целта е обмен на иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ, гр. Кюстендил и МГ гр. Пловдив, както и създадените STEM центрове в ПМГ, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил.

Ръководството на ПМГ- гр. Кюстендил представи иновациите, организацията на работа в училището и физическата среда. Представени бяха кабинет за приобщаващо образование – изграден по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, както и дейностите на Арт Ателие и Клуб „Киното“. Презентирани бяха няколко училищни проекта: проект „Училището – място, където подкрепяме младежите за здравословен начин на живот“ и съпътстващи спортни проекти и инициативи в училището; STE(A)M център към ПМГ реализиран по НП „Изграждане на училищна STEM среда“; проект ”Стъпки заедно“; представяне на корпус „Природни науки“.

Гостите направиха посещение на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и се запознаха с новоизградения STEM център в училището. По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов. Те разгледаха Художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" и Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“.

През последния ден учители, част от майсторски клас към Уча.се, представиха създадени проекти, по време на обучението си. Състоя се и среща с Ученическия съвет на ПМГ, както и закриваща дискусия за възможностите за мултиплициране на иновациите в други училища.
През март месец МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив прие екип от ръководство, учители и ученици от ПМГ гр. Кюстендил. Гостите се запознаха с физическата среда на училището, която е едно от условията, предразполагащи към иновативно и творческо обучение. Беше представен и изграденият STEM център, както и възможностите, които предлагане за иновативно обучение. Учителите обсъдиха по методически обединения и в професионални училищни общности, учебни програми, методи на преподаване и добри практики.
В свободните часове кюстендилските учители и ученици имаха възможност да се запознаят със забележителностите на град Пловдив.
Дейностите се осъществяват по МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-
dejstvie-

 

От 09 до 11 май 2022 година в ПМГ ще се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата – ПМГ “ Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил, МГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив и ОУ „СВ. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”
Предлагаме Ви да се запознаете с Програмата:

В периода 2-4 юни 2021 г. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ бе домакин на дейности по Националната програма за мобилност „Иновации в действие“. Гостуваха колеги, директори и ученици от училищата партньори СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. Темата на мобилността е „Ние и гласът на времето“.
Целта е училищата да обменят иновативни методи на работа в училище. Представени бяха иновациите в ПМГ гр. Кюстендил и СУ „Св. Климент Охридски“ Костенец. Наблюдавани бяха открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас. Те бяха демонстрирани от Силвия Георгиева и Роза Симеонова, учители по ХООС. Учителите и учениците наблюдаваха възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение, представено от Росица Везенкова и Силвия Петрова, учители по биология и здравно образование. Г-жа Силвия Стойчева, учител по физика и астрономия, заедно с изявени ученици показа интерактивно проектно базирано обучение по физика. В часа по литература, представен от госпожа Гергана Петрова, гостите станаха съпричастни с “Дон Кихот и Санчо Панса - еднаквост и различие“. Друга тема бе подготовката за НВО и решаване на задачи тип PISA, реализирана с Маргарита Здравкова, учител по математика.

По време на мобилността гостите посетиха лесопарк “Хисарлъка”, където се включиха в културната програма, подготвена от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с участието на ВГ „Калпазани“ и продължи с посещение на вековните секвои в местността „Ючбунар“ до с. Богослов.
Програмата на мобилността продължи с участието на педагозите в областната конференция „Ние и гласът на времето“ в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ проведен под хибридна форма.
Дейностите се осъществяват по модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията - https://sites.google.com/pmgkn.com/forum

mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-
mobilnost-

На 3 и 4 юни 2021 година нашето училище организира форум на тема „Ние и гласът на времето“. Събитието е в рамките на Национална програма „Иновации в действие“ на МОН.
Над 50 педагогически специалисти от училища от област Кюстендил и извън нея участват в изявата. Представители на МОН, РУО - Кюстендил , община Кюстендил, УН и Обществен съвет на училището също се включиха в работата на форума.
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и партниращите й училища – СУ „Св. Климент Охридски“ в Костенец и ОУ „Св. Паисий Хилендарски" в Кюстендил обменят иновативни методи на работа в училище.
В продължение на два дни бяха наблюдавани открити уроци и практики, свързани с химичните технологии (производство на прежди в Кюстендил), качествени реакции за доказване на йони, възможности за лабораторна работа при обучение от разстояние в електронна среда и проектно базирано обучение в 6 клас.

 

 

Програмата на форума включва представяне на възможности за извънкласна дейност по биология и здравно образование - проектно базирано и STEM–обучение и обучение по физика. Друга тема е подготвката за НВО и решаване на задачи тип PISA.
Във форума участват и партньори на ПМГ "Проф. Ем. Иванов" в изграждането на култура за иновации и осъвременяване на образователния процес.

Можете да се информирате за конференцията на следния сайт на конференцията:  https://sites.google.com/pmgkn.com/forum

 

 

На 20 май 2021 година ученици учители и родители тържествено отбелязаха Деня на ПМГ пред Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора”.

Гости на събитието бяха господин Петър Паунов – кмет на община Кюстендил, господин Светослав Василев – зам.-кмет на община Кюстендил, госпожа Мая Стойчева – началник на РУО Кюстендил, господин Иван Андонов – председател на Училищното настоятелство на ПМГ и председател на читалище „Братство” и госпожа Нели Петкова – директор на дирекция „КОМДСТ” в община Кюстендил.
С много усмивки и положителни емоции учениците получиха своите награди, плакети и грамоти – за първенци на випуските, ученици, класирани на призови места на национални олимпиади и състезания и ученици с принос към общността.
Беше открита и изложба „Компютърни рисунки”, в която ученици от различните клубове на г-жа Тихолова представиха свои рисунки.
Музикални поздрави към всички присъстващи отправиха учениците Любомира Симеонова и Светослав Андонов.

 

 

 

 

den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-
den-pmg-

 

Това е наименованието на училищния годишник 2019/2020 на нашето училище.
Годишникът вече е реалност.
Решихме да го представим в сайта на училището ни в електронен вариант, като прелистваща се книга. Разбира се оргиналът е реална книга, която ще откриете в училище.

Надяваме се, че в него ще намерите отговора на въпроса: " Какво характеризира учебната 2019/2020 година".

Но това с което ще се запомни навярно са думите: динамична - изпълнена с много предизвикателства (към ученици, учители, ръководство на училището, родители, Ученически съвет, Обществен съвет, Училищно настоятелство, приятели и дарители на ПМГ) и успешна - с постиженията на общност ПМГ !

По малко от три седмици преди края на учебната 2019/2020 година учениците на нашето училище споделят положително мнение за електронното обучение.
Поради пандемията от COVID 19 учебната година ще завърши дистанционно - в електронна среда.
Ето какво казаха (на 10 юни 2020 година) пред камерата на ТВ "Запад" нашите ученици.

 

На 21 май 2020 година ПМГ "Проф. Емануил Иванов" отбеляза своя ден.  Учебната 2019/2020 е първата година от иновацията "Ние и гласът на времето.

 

Броят от 12.12.2019 на "Знание.БГ" по БНТ канал 2 бе посветен на Природоматематическата гимназия „ Проф. Емануил Иванов” Кюстендил.
В студиото присъстваха: Елена Стоилова - директор, Камен Котев - учител и учениците: Йоана Цонева - председател на Ученическия съвет, Христо и Никола - членове на клуба по роботика.
В предаването накратко бе представено как нашето училище използва дигитални иновации, които подпомагат развитието на учениците и улесняват работата на преподавателите.
В Природоматематическа гимназия "Проф. Ем. Иванов" е-образованието е неизменна част от учебния процес, а повечето клубове по интереси са свързани с него.
Двамата представители на отбора по роботика разказаха как се пише код и как се създава робот.

Предлагаме Ви да се запознаете с видео записа на "Знание.БГ" от 12.12.2019 и гостуването в него на Природо-математическата гимназия в Кюстендил.

pmg 12 12 2019