Open menu

Предлагаме Ви да се запознаете с Обръщението на Директора на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" към учениците, техните родители и учителите преди награждаването на участниците в Коледното математическо състезание, проведено на 15 декември 2019 година.