\ ПМГ Кюстендил - Учителска колегия

Учителска колегия

Печат

Учителите са разпределени по културно-образователни области:

Катедра „Български език и литература”

Гергана Петрова
Елисавета Асенова
Марияна Радева
Михаела Владимирова
Татяна Живкова
Юлиана Карпузова

Катедра „Чужди езици”
Александра Манова
Ася Видинова
Даниела Дърманска
Деница Кирилова
Евелина Димитрова
Емилия Пипонова
Златка Илиева
Йорданка Борисова
Людмила Орозова
Румяна Стоянчова
Теодора Крумова

Катедра „Математика”
Галина Горчева
Георги Стоилов
Евгения Симеонова
Елена Стоилова
Людмила Георгиева
Маргарита Здравкова
Сашка Спасова
Петранка Любенова

Катедра „Информатика и информационни технологии”
Биляна Йорданова
Валентина Стоименова
Елица Лазарова
Илиян Лулев
Камен Котев
Мадлена Ковачева
Цветяна Йовева

Катедра „Обществени науки”
Албена Джонева
Велислава Шурулинкова
Елеонора Ершова
Жасмина Мицова - Средова
Теодора Дамянова

Катедра „Природни науки”
Роза Симеонова
Силвия Георгиева
Силвия Петрова - Русимова
Силвия Стойчева
Маргарита Здравкова
Росица Везенкова

Катедра „Изкуства и спорт”
Галина Стоименова
Генчо Атанасов
Детелина Тихолова
Илиян Лулев
Кристина Цекова
Лилия Георгиева
Светлин Кирилов