\ ПМГ Кюстендил - Учителска колегия

Учителска колегия

Печат

Учителите са разпределени по културно-образователни области:

Катедра „Български език и литература”

Гергана Петрова
Десислава Драганова
Елисавета Асенова
Мариана Радева
Михаела Владимирова
д-р Юлиана Карпузова
Катедра „Чужди езици”
Александра Манова
Ася Тасева
Даниела Дърманска
Деница Кирилова
Евелина Димитрова
Емилия Пипонова
Златка Илиева
Йорданка Борисова
Людмила Орозова
Румяна Стоянчова
Теодора Крумова
д-р Юлиана Карпузова
Катедра „Математика”

Галина Горчева
Георги Стоилов
Евгения Симеонова
Елена Стоилова
Марина Дамянова
Маргарита Здравкова
Сашка Спасова
Петранка Любенова

Катедра "Компютърни науки"
Биляна Йорданова
Валентина Стоименова
Десислава Скерлева
Елица Лазарова
Илиян Лулев
Камен Котев
Мадлена Ковачева
Миглена Цекина
Цветяна Йовева
Катедра „Обществени науки и гражданско образование"
Албена Джонева
д-р Велислава Шурулинкова
Елеонора Ершова
Жасмина Мицова - Средова
Теодора Дамянова
Катедра „Природни науки”

Роза Симеонова
Силвия Георгиева
Силвия Петрова - Русимова
Росица Карадакова
Маргарита Здравкова
Росица Везенкова

Катедра „Изкуства и спорт”

Галина Стоименова
Генчо Атанасов
Детелина Тихолова
Илиян Лулев
Кристина Цекова
Лилия Георгиева
Светлин Кирилов