НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

 

 

Уважаеми колеги,
На 26 август 2021 година на страницата на МОН са публикувани Насоките за организация на учебната 2021-22 година, продиктувани от извънредната епидемиологична обстановка.

Необходимо е да се запознаете подробно с тях, защото ни предстоят да вземем решения, свързани с тях.

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.