Организацията на учебния процес на учениците от ПМГ - 12 април 2021 година

В съответствие със заповед РД-01-220/08-04-2021на министъра на здравеопазването, за учениците от 7, 8 и 10 клас от понеделник (12 април 2021 година) учебният процес ще се провежда присъствено - първа смяна, от 8:00 часа.

 

Дарете сега

 

donate now

Банкова сметка на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” гр. Кюстендил, на която можете да дарите:

BG63SOMB91303160903400
IВAN SOMBBGSF-BIC
ОБЩИНСКА БАНКА-АД

Скъпи приятели,

Ръководство на училището гарантира прозрачност и ефективно разходване на финансовите средства според волята на всеки дарител.